Xem “Đường phố Huế ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đặc biệt | Nhiều tuyến phố sẽ đẹp hơn| Lequang Channel” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương đặc biệt
Phố vắng tanh không thiết lễ nghi!
Cớ chi tình cảnh như ri?
Chính danh thủ phạm cô vi cúm Tàu

Hãy cùng chung sức với nhau
Quyết thề diệt cọng chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 2, 2020 1156 EST

Thế giới lo chận virus Wuhan, Tàu cọng tăng tốc bành trướng ở Biển Đông

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Lợi dụng Hoa Kỳ và các quốc gia bị tấn công bởi vi khuẩn Vũ Hán, vi khuẩn Bắc Kinh gia tăng xâm nhập và bành trướng tại Biển Đông by CTV-Dânlambao. Ngày 1.4.2020.
Chinese virus

Bọn giặc Tàu mưu mô trí trá
Gây đại dịch truyền bá khắp nơi
Mọi người đang lúc chơi vơi
Tàu lo củng cố tức thời Biển Đông

Hỡi đồng bào với lòng yêu nước
Hãy đứng lên ngăn bước giặc Tàu
Toàn dân sát cánh bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 2, 2020 0758 EST