Nỗi lòng Tướng Lưu Á Châu

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Wuhan Covid-19 và Lưu Á Châu – Tướng Không quân Tàu cộng: lời xưa bây giờ! by Trần Thị Hải Ý (Dânlambao). Ngày 31.03.2020.

Tướng Không quân Tàu cọng Lưu Á Châu

Không đồng chủng cũng là đồng loại
Nhưng cọng Tàu như mọi sơ khai
Vui mừng khi thấy những ai
Sa cơ thất thế gặp tai họa buồn!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, March 31, 2020 0805 EST