Hạm trưởng USS Theodore Roosevelt gởi công thư cầu cứu lên bộ chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Hạm trưởng USS Theodore Roosevelt gởi công thư cầu cứu lên bộ chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ by CTV(Dân Làm Báo). Ngày 1.4.2020.
CVN Theodore Roosevelt

Mẫu hạm Mỹ ghé thăm Đà Nẵng
Khi chia tay ai tặng cô vi?
Tưởng không có ảnh hưởng gì
Thương bao người lính phải đi lên bờ

Tâm lý chiến hát hò giao hữu
“Nối vòng tay” thân hữu giao lưu
Để cùng quên oán giải cừu
Than ôi oan trái phải cưu cô rona!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, April 1, 2020 0000 EST