Hãy cứu lấy quê hương thân yêu VN ngay bây giờ!

Kính mời quý bạn yêu nước Việt Nam bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Hãy cứu lấy quê hương thân yêu VN khi còn có thể! by Cựu nữ sinh Trưng Vương SG (Danlambao) Ngày 29.02.2020.
gánhnonsông-danlambao
Tâm thư kính gửi các bạn cựu nữ sinh Trưng Vương Sài Gòn, và Đồng Bào VN thân yêu

Hãy noi gương Bà Trưng Bà Triệu
Ngô Vương Quyền Hưng Đạo Quang Trung
Lê Hoàn Lê Lợi oai hùng
Toàn dân đứng dậy dẹp quân tham tàn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, February 29, 2020 2200 EST