Tạm ngừng miễn thị thực với người Nam Hàn nhưng không ngưng với công dân Tàu cọng

Kính mời quý bạn yêu nước Việt Nam bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Tại sao chỉ tạm ngừng miễn thị thực với người Hàn Quốc mà không với Tàu? by CTV Danlambao. 29.02.2020.
COVID19-TrungQuốc-HànQuốc-danlambao
Covid-19 phân biệt đối xữ cấm Hàn cho Hán.

Một hành động nói lên thân phận
Chư hầu sao dám chận thiên triều
Dân mình có chết bao nhiêu
Đều do trúng gió với nhiều lý do

Có hoạn nạn mới cho mình biết
Ai là người sống chết cùng ta
Nay mai hết dịch nhận ra
Người Hàn chuyển hướng tránh xa nơi này

Trọng Phúc Ngân có hay cũng muộn
Người Nam Hàn vì muốn an toàn
Tìm nơi tạm trú ít tuần
Không may gặp phải cái quân nô Tàu!

Đồng bào ơi cùng nhau đứng dậy
Hỡi toàn dân mau hãy xuống đường
Quyết thề gìn giữ quê hương
Chống Tàu diệt cọng là thương giống nòi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 28, 2020 2148 EST