Làm bạn với Hoa Kỳ hay làm tay sai Tàu cọng?

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Tàu sân bay Mỹ dự kiến thăm Việt Nam lần hai vào đầu tháng 3 tới by VOA Tiếng Việt. Ngày 25.02.2020.

Hàng Không Mẫu Hạm Hoa Kỳ.

Việt Nam khôn nên cho tàu Mỹ
Đến thường xuyên hay nghỉ lâu dài
Cam Ranh Đà Nẵng Chu Lai
Sẽ giúp ngăn chặn nhân tai họa Tàu!

Thế giới đang ngăn Tàu đi lại
Còn Việt Nam muốn hại dân mình
Nên làm theo lệnh Bắc kinh
Mở toan cửa khẩu mặc tình Tàu sang!

Hỡi đồng bào sẵn sàng đứng dậy
Về Ba Đình lật tẩy hán nô
Xóa ngay hiệp ước bưng bô
Tuần tra biên giới chận Covid Tàu!

Toàn dân đoàn kết bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, February 26, 2020 0740 EST