Xem “TÌM HIỂU ĐỊA NGỤC SAU BỨC TƯỜNG BÍ MẬT …” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Đồng bào muốn đến thiên đường
Đứng lên cứu lấy quê hương thoát Tàu!
Một lòng đoàn kết bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, February 24, 2020 1855 EST

Đã đến lúc Việt Nam tự phòng chống vũ khí sinh học của Tàu cọng

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Nga, Mỹ đều công bố Covid19 là “nhân tạo”, đã đến lúc Việt Nam tự phòng chống vũ khí sinh học của Trung Quốc by Hà Minh-Bão Lữâ. Ngày 23.02.2020.

Ba Đình Bắc kinh hai mà một
Trọng Phúc Ngân làm tốt Bình giao
Nên dù có khó thế nào
Bình Minh vâng lệnh đón chào người Hoa!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, February 24, 2020 0737 ET