Xem “HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC VN NGÀY 22 FEB, 2020 MỘT MẤT MỘT CÒN” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Hỡi những người Việt Nam yêu nước
Xin đứng lên đối trước giặc thù
Giữ cho đất nước ngàn thu
Vẹn toàn lãnh thổ dành cho giống nòi!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 21, 2020 2246 EST

CSVN: Mất Lợi đáng sợ hơn Mất Mạng!

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Virus corona: Việt Nam bớt hạn chế trao đổi mậu dịch qua biên giới Trung Quốc by Thanh Phương-RFI. Đăng ngày: 21/02/2020 – 11:50.
Nhân viên y tế mặc bảo hộ làm việc tại cửa khẩu biên giới Hữu Nghị Lạng Sơn, Việt Nam, ngày 20/02/2020 REUTERS/Kham

Ở bên Tàu Covid chưa giãm
Ở Việt Nam đã cảm thấy lo
Nguồn cung cấp sản phẩm thô
Từ Tàu khựng lại đáng lo hơn trùng!

Và cũng để lấy lòng Vương Nghị
Phạm Bình Minh đồng ý cho vào
Công nhân Tàu cọng ào ào
Kéo qua nước Việt đã bao năm rồi!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 21, 2020 0725 EST