Đặng và Hứa ‘khai đao’ ngày 17 tháng 2

Kính mời quý bạn yêu nước Việt Nam bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Đặng và Hứa ‘khai đao’ ngày 17 tháng 2 by BBC. Ngày 17 tháng 2 2016.
130217051159_war
Biên giới Việt Trung ngày 17 tháng 2 năm 1979.

Người Việt Nam hãy luôn nhớ tới
Một Bảy Hai biên giới can qua
Giặc Tàu giết hại dân ta
Một phần lãnh thổ đã ra của Tàu

Người Việt Nam ai đau vì nước
Hãy cùng nhau cất bước lên đường
Quyết thề bảo vệ quê hương
Đồng lòng chống lại Bắc phương khựa Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, February 017, 2020 1333 EST
1- Bốn mươi năm chiến tranh biên giới Việt Tàu
2- Cuộc chiến Việt-Trung năm 1979 qua các con số khác nhau về nạn nhân