Xem “VN: Thời khắc thay đổi triều đại có khi đến „bất ngờ“” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

by Lê Trung Khoa, Thoibao.de. Ngày 16.02.2020.

Sóng lớn nhỏ tùy theo sức gió
Dân đứng lên khi có chuyên quyền
Đảng và nhà nước là thuyền
Còn dân là nước lật thuyền ngay thôi!

Giặc Tàu đã đến rồi trước cửa
Chờ chi không nổi lữa trống Đồng
Toàn dân cả nước một lòng
Giữ gìn đất nước Lạc Hồng muôn năm!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 16, 2020 1940 EST