Hàng Không Việt Nam đưa du khách Tàu cọng về nước

Kính mời quý bạn yêu nước Việt Nam bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Chuyện ngược đời: Việt Nam cử máy bay đưa khách Trung Quốc về nhà? by CTV Danlambao – 16.02.2020.
temp-danlambao copy
Trang nhà báo ngụy quyền vc.

Việt và Tàu không còn quan ải
Lệnh Bắc kinh Trọng phải thi hành
Dám đâu trái lệnh đàn anh
Cái gương trước mặt Quang Thanh ràng ràng!

Cọng sản Việt rõ ràng bán nước
Làm những việc không nước nào làm
Than ơi một lũ quan tham
Bị Tàu đấm mõm phải làm mà thôi!

Đồng bào ơi tới rồi Bắc thuộc
Hỡi những ai yêu nước đứng lên
Giữ cho đất nước vững bền
Chống Tàu cứu nước xây nền Tự Do!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 16, 2020 1842 EST
1- Hàng Không Việt Nam đưa du khách Tàu cọng về nước