Xem “VN: Thời khắc thay đổi triều đại có khi đến „bất ngờ“” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

by Lê Trung Khoa, Thoibao.de. Ngày 16.02.2020.

Sóng lớn nhỏ tùy theo sức gió
Dân đứng lên khi có chuyên quyền
Đảng và nhà nước là thuyền
Còn dân là nước lật thuyền ngay thôi!

Giặc Tàu đã đến rồi trước cửa
Chờ chi không nổi lữa trống Đồng
Toàn dân cả nước một lòng
Giữ gìn đất nước Lạc Hồng muôn năm!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 16, 2020 1940 EST

Hàng Không Việt Nam đưa du khách Tàu cọng về nước

Kính mời quý bạn yêu nước Việt Nam bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Chuyện ngược đời: Việt Nam cử máy bay đưa khách Trung Quốc về nhà? by CTV Danlambao – 16.02.2020.
temp-danlambao copy
Trang nhà báo ngụy quyền vc.

Việt và Tàu không còn quan ải
Lệnh Bắc kinh Trọng phải thi hành
Dám đâu trái lệnh đàn anh
Cái gương trước mặt Quang Thanh ràng ràng!

Cọng sản Việt rõ ràng bán nước
Làm những việc không nước nào làm
Than ơi một lũ quan tham
Bị Tàu đấm mõm phải làm mà thôi!

Đồng bào ơi tới rồi Bắc thuộc
Hỡi những ai yêu nước đứng lên
Giữ cho đất nước vững bền
Chống Tàu cứu nước xây nền Tự Do!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 16, 2020 1842 EST
1- Hàng Không Việt Nam đưa du khách Tàu cọng về nước