Xem “CSVN Mở Cuộc Tổng Công kích -Tổng Nổi Dậy 2020” trên YouTube

Kính mời quý bạn yêu nước Việt Nam bấm vào tiêu đề sau đây để xem video: Nghê Lữ Thằng Già Phản Động-Tuấn Khanh Nghĩ Gì Và Đã Nói Gì by Nghê Lữ. Ngày 2/10/2020.

Tổng công kích trong năm Canh Tý
Cố tình gán Little Saigon
Là nôi khủng bố hại người
Nhưng không chứng cớ là người Việt Tân

Tổng công kích người dân tỵ nạn
Hạ SàiGòn ngưng hát quốc ca
Phe thân cọng sản đưa ra
Khiến cho phân hóa phe ta cờ vàng!

Những người Việt còn đang tỵ nạn
Cần thấy rõ ai bạn ai thù
Đừng ham khi thấy chữ “free”
Ăn vào nghe chửi ê chề “hiểu chưa?”


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, February 11, 2020 0010 EST
1- Tổng Công Kích –Tổng Nổi Dậy Canh Tý! — (Tác giả : Phan Nhật Nam)