Virus cũng bị phân biệt đối xử

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Virus cũng bị phân biệt đối xử by Nguyễn Bá Chổi (Dânlambao). Ngày 10.02.2020.
Vcon và nCoV

nCoV là trùng siêu nhỏ
Vcon trùng thấy rõ mặt mày
Ba Đình là ổ lâu nay
Thuốc gì khử được thì may dân lành!

Muốn trừ khử đồng thanh kêu gọi
Bắc Trung Nam hết mọi người dân
Đáp lời sông núi đang cần
Đứng lên cứu nước bài Ngân thân Tàu!

Toàn dân cùng nắm tay nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, February 10, 2020 0959 EST