Xem “’Họa vô đơn chí’- Tập Cận Bình đối diện nguy cơ sụp đổ” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Con trời() phải đội mão trời
n Co V rút ra đời hại dân
Khổng Khâu xưa đã nói rằng
Không nên ngậm máu dơ răng chính mình
Đáng đời bè lũ Bắc kinh
Hại người chưa thấy dân mình chết OAN!
Toàn dân Nam Bắc kết đoàn
Đứng lên diệt lũ tham quan thân Tàu
Trẻ già trai gái cùng nhau
Một lòng giữ nước chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 9, 2020 0755 EST
() Thiên tử