Xem “TIN BIỂN ĐÔNG 09/02/2020 NÓNG: MỸ ĐIỀU MÁY BAY B52 DỘI BOOM NHẤN CHÌM ĐẢO NHÂN TẠO TRÁI PHÉP CỦA TQ” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Tin này có thật đáng tin?
Nếu không có thật thì xin ngưng dùm!
Đồng bào xin chớ vội mừng
Phải nên kiểm chứng để đừng mắc mưu
Của Trung Nam Hải luân lưu
Những tin lếu láo âm mưu hại người!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, February 8, 2020 2040 EST

One thought on “Xem “TIN BIỂN ĐÔNG 09/02/2020 NÓNG: MỸ ĐIỀU MÁY BAY B52 DỘI BOOM NHẤN CHÌM ĐẢO NHÂN TẠO TRÁI PHÉP CỦA TQ” trên YouTube

Comments are closed.