Tàu cọng cảm ơn nhiều nước, nhưng không nêu tên Việt Nam

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Dịch nCoV: Trung Quốc cảm ơn nhiều nước, không nêu tên Việt Nam by VOA Tiếng Việt. Ngày 6.2.2020.

Bản chụp Bộ Ngoại Giao Tàu cám ơn các nước.

Năm trăm ngàn tiền đồ y tế
Đang trên đường tiếp tế cho Tàu
Chưa nhận nên sẽ nói sau
Hay là phiên thuộc nên Tàu coi khinh?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, February 6, 2020 2258 EST