Hong Kong sẽ siết kiểm soát biên giới với Tàu cọng phòng dịch nCoV

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Dịch nCoV: Hong Kong sẽ siết kiểm soát biên giới với Trung Quốc by VOA Tiếng Việt. Ngày 5/1/2020.
Người dân Hong Kong tuần hành yêu cầu đóng cửa biên giới với Tàu cng, ngày 4/2/2020.

Hồng Kông vẫn có quyền đóng cửa
Việt Nam muốn đóng cửa phải xin
Nhắm mắt Trọng ký không nhìn
Nam quan luôn mở cho Tàu đi vô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, February 5, 2020 1454 EST