Việt Nam mở cửa khẩu, lo ăn ở miễn phí cho Tàu khựa

Kính mời quý bạn yêu nước Việt Nam bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Cái hèn dẫn tới cái ngu: Mở cửa khẩu, lo ăn ở miễn phí cho Tàu khựa by Vũ Đông Hà – Dân Làm Báo. Ngày 04.02.2020.
bòcộngsản-virus-danlambao
Coronavirus và bò csvn

Cửa nhà mình không quyền tự đóng
Thì đương nhiên hàng xóm sẽ vào
Muốn không lây bệnh làm sao?
Tàu và Việt cọng đứa nào khôn hơn?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, February 04, 2020 1825 EST
1- Móng Cái cách ly người Tàu cọng 14 ngày