Xem “Cảnh sát biển Việt Nam thăm tàu tuần tra USCGC John Midgett sắp được Mỹ bàn giao | Tin Quân Sự” trên YouTube

Kính mời quý bạn yêu nước Việt Nam xem video:

by Tin Quân Sự. Ngày 2.2.2020.

So với Tàu như muối bỏ biển
Thêm tinh thần sợ biển bám bờ
Việt Nam đối diện nguy cơ
Ngư dân đánh bắt sát bờ mà thôi!

Cám ơn Mỹ cho thêm tàu cũ
Nhưng bấy nhiêu không đủ vào đâu
Với đoàn hải giám của Tàu
Cần mua thêm nữa nhiều tàu tuần tra

Hỡi đồng bào sơn hà nguy khốn
Giặc Tàu đang xâm lấn từng ngày
Toàn dân phải đứng lên ngay
Dẹp bè nô hán cứu nguy nước nhà.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 2, 2020 0949 EST