Đừng quên Đồng Tâm

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài;
Đừng quên Đồng Tâm by Đồng Tâm VN (Dânlambao). Ngày 31.01.2020.

Lữa Đồng Tâm

Đồng lòng đồng ý giết đồng chí
Trọng Phúc Lâm quyết thí Cụ Kình
Thôn Hoành gần sáng hoảng kinh
Côn an khuấy động dân tình Đồng Tâm!

Người nông dân đã lầm tin đảng
Tin Trọng lú đang trảm tham ô
Cụ Kình không thể nào ngờ
Bốn viên đạn nhỏ đã chờ bắn ra!

Chúng đã quyết không tha cho Cụ
Miếng đất vàng tam trụ phải thu
Coi dân hơn cả giặc thù
Ba ngàn cơ động để tru một người!

Có nước nào giết người như thế?
Không đứng lên người kế là mình!
Hãy cùng dẹp lũ Ba Đình
Chống quân xâm lược Bắc kinh bá quyền!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, February 01, 2020 2220 EST