Việt Nam viện trợ Tàu cọng nửa triệu đô la để chống dịch corona

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Việt Nam viện trợ Trung Quốc nửa triệu đô la để chống dịch corona by VOA Tiếng Việt. Ngày 31/1/2020.

Nguyễn Xuân Phúc và Chủ nhân Coronavirus

Cửa biên giới không quyền tự đóng
Tàu đồng ý mới đóng cửa biên
Việt Nam đã mất chủ quyền!
Mở đóng đóng mở là quyền Bắc kinh!

Vừa rồi dân Việt đòi chính quyền đóng cửa biên giới với Tàu cọng, không thấy ai nói gì. Cho đến khi Tàu nói đóng cửa biên giới thì ngay sau đó thủ niễng nxp lên tiếng nói đóng cửa khẩu. Thật là đúng với sự phối hợp của hai đảng. Tàu đóng thì Việt Nam đóng theo chứ không dám tự tiện đóng.
Đồng bào còn chờ gì không đứng lên dẹp mấy tên bán nước này đi?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 31, 2020 2026 EST