Xem “Thể chế độc tài và virus Corona” trên YouTube

Kính mời quý bạn yêu nước Việt Nam xem video:

by Lê Trung Khoa – Thoibao.de. Ngày 31 tháng 1 năm 2020.

Corona xóa sổ Tàu cọng
Và xóa luôn lú Trọng Phúc Ngân
Đây là trời giúp người dân
Đập tan cọng sản tam phân chính quyền

Hãy dựng lên tam quyền phân lập
Mỗi ngành đều độc lập như nhau
Do dân cả nước cùng bầu
Chọn người tài đức cầm đầu quốc gia


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 30, 2020 2150 EST