Việt Nam không còn người Tàu cọng đến từ Vũ Hán!

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Việt Nam không còn người Trung Quốc đến từ Vũ Hán? by VOA Tiếng Việt. Ngày 28/1/2920.
Những du khách Vũ Hán cuối cùng rời Đà Nẵng tối 27/1/2020.

Một hành động rất là nông nổi
Cọng sản là tội lỗi bất nhân
Những người có thể rất cần
Tránh xa nơi chốn đang cần cách ly!

Dân Vũ Hán cần đi nơi khác
Nhưng Việt cọng tàn ác đuổi về
Sao không cho ở tới khi
An toàn rồi mới cho đi về nhà?

Một dân tộc văn minh nhân bản sẽ giúp những người này qua cơn hoạn nạn rồi mới đưa về. Việt cọng còn hèn kém vô cùng.
Đuổi người Tàu Vũ Hán về nơi đang có dịch bệnh như thế này có khác gì Đức Quốc Xã đưa người Do Thái vào lò thiêu?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 28, 2020 0844 EST