Xuân Tự Do

Kính chia xẽ cùng quý bạn đọc:
2560px-Ochna_integerrima2
Bởi RondanoTác phẩm do chính người tải lên tạo ra, CC BY-SA 4.0, Liên kết
Mai Vàng. 

Giao thừa mới đó ba ngày
Thoi đưa thấm thoắt ai hay không nào?
Bắc mưa Nam nắng xôn xao
Nước đầy Nam Định đón chào chúa Xuân
Sàigòn rực rỡ hoa xuân
Bán đi không hết phải khuân về nhà
Cầu chúc người Việt quê nhà
Không còn gặp cảnh như là Đồng Tâm
An vui hạnh phúc do dân
Thờ ơ tai họa vào sân có ngày
Hãy cùng góp sức chung tay
Ngăn không tái diễn là may vô cùng!
Xưa nay danh hiệu anh hùng
Không trao cho kẻ điên khùng giết dân!
Ai đời Tổ quốc ghi công
Người cầm súng bắn vào Ông Lê Kình!
Đứng lên chống lũ Ba Đình
Tay sai giặc hán Bắc kinh bá quyền
Đứng lên nổi sóng lật thuyền
Tự do dân chủ pháp quyền do dân.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 27, 2020 0808 EST