Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân mở cửa đặc khu Phú Quốc cho quân Tàu Ô

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân mở cửa đặc khu Phú Quốc cho quân Tàu Ô by CTV (Dânlambao). Ngày 25/1/2020.

Tàu khựa.

Nước Việt Nam tới hồi Xuân Phúc
Có ba Nguyễn một lúc cầm đầu
Đều là những kẻ thân Tàu
Đặc khu Phú Quốc thuộc Tàu nay mai

Ai quan tâm tương lai đất nước
Hãy cùng nhau cất bước lên đường
Quyết thề gìn giữ quê hương
Chống quân xâm lược bắc phương là Tàu!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, January 26, 2020 2328 EST