Huế ngày 29 Tết Canh Tý

Kính chúc toàn thể người dân Huế
Cùng đồng bào khắp nẽo Việt Nam
Một năm Canh Tý bình an
Không còn gặp cảnh như làng Đồng Tâm!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 23, 2020 0927 EST