Dân yêu đảng, sao đảng lại giết dân?

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
TBT: Hiếm có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như ‘Đảng ta’ by VOA Tiếng Việt. Ngày 21/01/2020.

Tổng Tịch, Thái Thú hán nô Nguyễn Phú Trọng.


Dân Việt Nam u mê tin đảng
Còn “đảng ta” “còn đảng còn mình”
Cúi đầu nghe lệnh Bắc kinh
Đặc khu biển đảo Ba Đình tiến dâng

Tin yêu đảng lòng dân như thế
Cớ sao đảng làm thế cho đành
Đang đêm vào bắn Cụ Kình
Thân cô thế độc một mình giữa khuya!

Dân tin đảng như dê tin chủ
Khi chủ cần thì chủ thịt dê
Đất vàng sao đảng lại chê?
Lấy cho bằng được đem về chia nhau!

Dân yêu đảng mặc Tàu xâm lấn
Cứ thờ ơ xem tấn tuồng Tàu
Không cầu mong Trọng chết mau
Để xem Tổng Tịch chống Tàu ra sao?

Toàn dân ơi tin vào nơi đảng
Thì tương lai tài sản sạch trơn
Chính chuyên vô sản là dân
Đảng là tư bản giết dân tại nhà!

Đồng bào ơi nước nhà nguy khốn
Hãy đứng lên cùng chống giặc Tàu
Chấm dứt tin đảng cho mau
Quyết thề diệt đảng chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, January 22, 2020 2244 EST