Ngụy Văn Thà Lời Thề Chiếm Lại Hoàng Sa: 46 Năm Hải Chiến Hoàng Sa 19-1-1974 / 19-1-2020

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Ngụy Văn Thà Lời Thề Chiếm Lại Hoàng Sa: 46 Năm Hải Chiến Hoàng Sa 19-1-1974 / 19-1-2020 by Trần Chí Phúc (Dânlambao). Ngày 1/19/2020.

Tàu biết chắc Mỹ không can thiệp
Nên ra tay chiếm hết Hoàng Sa
Cũng là vận hạn nước nhà
Gặp lúc phân rẽ sơn hà gây ra

Anh hùng Ngụy Văn Thà quyểt tử
Vì giang sơn lịch sử lưu danh
Muôn đời người nhớ tên anh
Làm tròn sứ mạng đã dành cho anh

Nhớ ơn Anh chân thành tưởng niệm
Người vì nước dâng hiến đời trai
Đã thề khi tiến ra khơi
Không thành công ở muôn đời Hoàng Sa!

Đồng bào ơi nước nhà nguy biến!
Giặc Tàu đang sai khiến Ba Đình
Trọng đang lệ thuộc Bắc kinh
Dâng đất hiến biển biến mình thành Hoa

Hãy đứng lên chống Tàu cứu nước
Hỡi thanh niên cất bước đứng lên
Giữ cho đất nước vững bền
Phương Nam Đất Việt muôn năm trường tồn!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, January 19, 2020 0052 EST