Đồng Tâm bị bao vây!

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Đồng bào cả nước Đồng Tâm
Chống quân cướp đất Tô Lâm thân Tàu
Hãy cùng đoàn kết bên nhau
Giữ đất giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 18, 2020 2350 EST