Đồng Tâm bị bao vây!

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Đồng bào cả nước Đồng Tâm
Chống quân cướp đất Tô Lâm thân Tàu
Hãy cùng đoàn kết bên nhau
Giữ đất giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 18, 2020 2350 EST

Gần 80% dân Việt Nam không tin vào Tàu cọng

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Thăm dò dư luận : Gần 80% dân Việt Nam không tin vào Trung Quốc by Đức Tâm-RFI. Đăng ngày: 17/01/2020 – 12:17

Báo cáo thăm dò dư luận tại 10 nước Đông Nam Á 2020 của Học viện ISEAS-Yusof Ishak, Singapore (Chụp từ internet) RFI/Tiếng Việt.

Dân Việt Nam không tin Tàu cọng
Cũng là vì Tàu cọng xâm lăng
Dân ta còn nhớ ngàn năm
Bị Tàu cai trị giết dân hại người!

Không tin Tàu thì đoàn kết lại
Đồng một lòng chống lại giặc Tàu
Mọi người sát cánh bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 18, 2020 2119 EST