Ghi nhớ chiến công giết dân lành

Kính mời quý bạn đọc yêu nước bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
VN học tập ‘gương dũng cảm hy sinh’ của 3 công an tử trận Đồng Tâm by VOA Tiếng Việt. Ngày 14/1/2020.

Giết dân là lập “chiến công”
Chính quyền “ghi nhớ” với lòng biết ơn
Than ôi còn nhục nào hơn
Giết dân đang ngủ khi đêm gần tàn?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 14, 2020 2307 EST