Xem “Đồng Tâm: Lính thui đen – cụ Kình xuyên ngực” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc yêu nước xem video:

Tuổi đảng sáu mươi, đời 84
Cụ giữa vòng vây khốn công an
Oanh liệt thay chết hiên ngang
Đầu tim trúng đạn còn chân gần lìa

Chúng giết Cụ trong nhà của Cụ
Trước người thân vợ Cụ hãi hùng!
Giết dân trời đất không dung
Tương lai ắt sẽ chịu cùng như dân.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 13, 2020 0000 EST