Xem “TIN CỰC NÓNG 12/01/2020 TÀU HẢI CẢNH TQ TIẾP TỤC QUAY LẠI BÃI TƯ CHÍNH GÂY SỨC ÉP VN #vccyoutuber” trên YouTube

Kính mời quý bạn yêu nước Việt Nam cùng xem video:


Hỡi lãnh đạo Trọng Phúc Ngân Vượng
Ra Tư Chính định hướng tình hình
Nếu cần thì phải động binh
Ngậm câm nín lặng Tập khinh Trọng khờ!

Hỡi đồng bào cõi bờ bị lấn
Hãy đứng lên những đấng nam nhi
Hàng hàng lớp lớp cùng đi
Chống Tàu giữ nước sá gì hy sinh!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, January 12, 2020 0920 EST