Xem “Tàu Trung Quốc không chịu rút, Indonesia điều 4 máy bay chiến đấu ra hiện trường | Tin Quân Sự” trên YouTube

Kính mời quý bạn yêu nước Việt Nam xem video:

Việt Nam nên học Nam Dương
Chống Tàu theo đuổi chủ trương lưỡi bò!
Chống Tàu vi phạm thăm dò
Dọc theo vùng biển gần bờ Việt Nam
Việc cần Trọng Phúc Ngân làm
Ấy là kêu gọi toàn dân chống Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 11, 2020 1102 EST