Xem “Cảm Xúc Của Trịnh Bá Phương Khi Máu Đổ Ở Đồng Tâm” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem video:

Đả đảo cọng sản Việt Nam!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 10, 2020 1633 EST