ĐÔI BÀN TAY BIẾN DẠNG CỦA CỰU PHÓ TỔNG BIÊN TẬP TỜ BÁO CHINA ELECTRONICS NEWS

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Trung Cọng : ĐÔI BÀN TAY BIẾN DẠNG CỦA CỰU PHÓ TỔNG BIÊN TẬP TỜ BÁO CHINA ELECTRONICS NEWS — (Tác giả : Nguyễn Duy Ngọc) Ngày 3/1/2020.

Ông Chang Linfeng, cựu phó tổng biên tập của China Electronics News.

Đôi tay mười ngón thiên thần
Vì ai cong quẹo muôn phần khác xưa?
Năm châu thế giới thấy chưa
Ngục tù Tàu cọng khiến cho thế này!
Hong Kong bảo vệ đôi tay
Tự do dân chủ thổi bay bạo quyền.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 3, 2020 2057 EST