Âm mưu bán nước rất tinh vi của Nguyễn Phú Trọng

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Âm mưu bán nước rất tinh vi của Nguyễn Phú Trọng by Trúc Giang (Dân Làm Báo). Ngày 1/1/2020.
Đặc khu trưởng Nguyễn Phú Trọng.

Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Diệt bè nô hán lật nhào quan tham
Chống Tàu bành trướng về nam
Quyết thề giữ nước Việt Nam trường tồn!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 2, 2020 1048 EST