Âm mưu bán nước rất tinh vi của Nguyễn Phú Trọng

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Âm mưu bán nước rất tinh vi của Nguyễn Phú Trọng by Trúc Giang (Dân Làm Báo). Ngày 1/1/2020.
Đặc khu trưởng Nguyễn Phú Trọng.

Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Diệt bè nô hán lật nhào quan tham
Chống Tàu bành trướng về nam
Quyết thề giữ nước Việt Nam trường tồn!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 2, 2020 1048 EST

Xem “Mật Ước Thành Đô Có Thật Không_Năm 2020 Đến Rồi” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Phóng viên Nghê Lữ.

Thành Đô mật ước đến rồi
Việt Nam sẽ thấy khắp nơi dân Tàu
Đồng bào không đứng lên mau
Sẽ thành nô lệ cho Tàu muôn năm!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 2, 2020 0216 ET