Indonesia bác bỏ tuyên bố chủ quyền Biển Đông của Tàu cọng

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Indonesia bác bỏ tuyên bố chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc by VOA Tiếng Việt. Ngày 1/1/2020.

Hôm 01/01, Indonesia bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Tàu cng đối với một phần tranh chấp ở Biển Đông vì các tuyên bố này “không có cơ sở pháp lý.”

Nam Dương hãy cùng Mã Phi Việt
Chống Tàu cọng quyết liệt ngoài khơi
Cấm không xuất hiện ở nơi
Hai trăm hải lý phải rời ngay đi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, January 1, 2020 1000 EST