Tổ chức Mỹ cảnh báo khả năng đụng độ vũ trang ở Biển Đông năm 2020

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Tổ chức Mỹ cảnh báo khả năng đụng độ vũ trang ở Biển Đông năm 2020 by VOA-Viễn Đông. Ngày 31/12/2019.

Một cuộc diễn tập của Tàu cọng ở Biển Đông.

Không ai muốn có chiến tranh
Nhưng vì giữ nước nhiệt thành đứng lên
Biển Đông Đất Việt trường tồn
Toàn dân đứng dậy mới còn núi sông.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 31, 2019 1310 EST