Xem “TIN HOA KỲ: Nữ TƯỚNG gốc Việt CHỈ HUY đóng SIÊU HKMH hiện đại nhất thế giới cho Quân Đội Mỹ” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Niềm tự hào của người gốc Việt
Nguồn cảm hứng ai biết vươn lên
Thử thách học hỏi điều nghiên
Thời gian công khó làm nên công trình

Những mẫu hạm văn minh hiện đại
Sẽ có lúc qua lại Biển Đông
Giúp cho con cháu Lạc Hồng
Có thêm sức chống xâm lăng giặc Tàu!


Đồng bào ơi đứng lên mau
Diệt bè nô hán chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 29, 2019 1209 EST