China, hiểm họa tiềm tàng[2]: Đế quốc đang bành trướng | Đàn Chim Việt Online – Thông tin – Chính trị – Nghị luận

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
China, hiểm họa tiềm tàng[2]: Đế quốc đang bành trướng by Xuân Thọ – Đàn Chim Việt. Ngày 22/12/2019.

Ai nói Tàu không bành trướng?
Xin hãy nhìn về hướng trường thành
Xưa là địa giới phân ranh
Đường biên giới mới không phanh tiến hoài!

Ai thấy không ở ngoài Đông Hải
Cực Nam Tàu xưa bãi Hải Nam
Để cho vừa với lòng tham
Lưỡi bò lấn chiếm Việt Nam về Tàu!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 27, 2019 0948 EST