Việt Nam tặng Campuchia chợ biên giới kiểu mẫu

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Việt Nam tặng Campuchia chợ biên giới kiểu mẫu by VOA Tiếng Việt. Ngày 25/12/2019.

Chợ biên giới ở tỉnh Tbong Khmum.

Lớp học Việt mái tranh phên trúc
Muốn đến trường đu móc qua sông
Thế mà nhà sản trãi lòng
Tặng Miên ngôi chợ đề phòng xâm lăng?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 26, 2019 0939 EST.