Xem “Thắng bóng đá – Thua chính trị” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Rất mong sẽ có một ngày
Toàn dân phấn khởi đạp bay búa liềm
Niềm vui bất tận vô biên
Tự do dân chủ khắp miền Bắc Nam
22, 7, 8 cùng làm
Bóng tròn cách mạng diệt tham quan Tàu!
Nắm tay cùng đứng lên mau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI. Saturday, December 14, 2019 1230 EST

Sách trắng 4 Không hàng Tàu của Việt Nam

Kính mời quý bạn bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Trung Quốc trong Sách Trắng Quốc phòng ‘bốn không’ của Việt Nam by Viễn Đông. 11/12/2019.
0E905A52-45EF-4D4C-8CD5-120391A41E13_cx0_cy8_cw0_w1023_r1_s
Hán nô Nguyễn Phú Trọng trong chuyến chầu hán tặc Tập Cận Bình năm 2015.


Vinh hạnh thay bóng tròn vô địch!
Ô nhục thay đối địch cúi đầu!
Cam tâm nô lệ giặc Tàu
Sao không đá mạnh cho Tàu rút đi?

Quân đội phải làm gì lúc biến?
Lại trói tay không chiến với ai!
Tàu bay chìm nổi để chơi
Sao không nghênh chặn giặc trời xâm lăng?

Giữ bốn không Việt Nam sẽ mất
Biển không còn và đất cũng không
Toàn dân cần phải đồng lòng
Biến không thành có để không thành Tàu

Trẻ già trai gái cùng nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 14, 2019 0526 EST