Mỹ ngừng tiếp nhận Visa du học sinh Việt 2020

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Mỹ ngừng tiếp nhận Visa du học sinh Việt 2020 by Báo Mai. Wednesday, 11/12/2019.
Sinh viên Việt phất cờ Mỹ.

Sinh viên Việt của thời cọng sản
Khi đi sang Nhật Bản Đại Hàn
Vì không ngăn nổi lòng tham
Đã gây ra tội khiến làm ô danh

Nền giáo dục cần nhanh cải tổ
Phải dạy đầu tiên lễ hậu văn
Chăm lo đức dục chuyên cần
Để không hổ thẹn cho dân tộc mình!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 12, 2019 0255 EST