Tâm thư kính gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Tâm thư kính gửi Tổng Thống Trump, Hoa Kỳ by Mary Mai Tran (Dânlambao). Ngày 11/12/2019.
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald John Trump

Không ai có thể giúp mình
Khi dân trong nước vô tình thờ ơ
Không làm gì được bây giờ
Khi Tàu đô hộ phất cờ nổi lên
Bắc Trung Nam sẽ vang rền
Tiếng hô sát hán mọi miền nước Nam
Đứng lên ơi hỡi toàn dân
Quốc gia nghiêng ngả đang cần cứu nguy
Hãy lo canh giữ biên thùy
Đồng lòng giữ nước hiễm nguy không sờn!

Vẫn biết rằng “Dân vi quý, Quân vi khinh”, nhưng khi gửi thư cho vị nguyên thủ hay lãnh đạo địa phương đều nên có chữ “Kính” ở đầu thư và cuối thư.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 11, 2019 0636 EST