Mật Ước Thành Đô: Thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Mật Ước Thành Đô: Thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu by Nguyễn Dân (Dân Làm Báo). Ngày 8/12/2019.

Chống giặc Tàu chiến đấu nhờ dân
Đảng này bán nước hại dân
Phải cần loại bỏ cho dân được nhờ

Hãy đứng lên đừng chờ ai gọi
Cùng kéo về Hà Nội biểu tình
Lật nhào nô hán Ba Đình
Tay sai bè lũ Bắc kinh bá quyền!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 9, 2019 2100 EST