Gián điệp Tàu cọng

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Gián điệp Trung cộng by Chân Như – Dân Làm Báo. Ngày 6/12/2019.

Ở Việt Nam khắp nơi gián điệp
Bởi vì Tàu quyết biến Việt Nam
Trở về tên cũ An Nam
Của thời nô lệ ngàn năm thuộc Tàu!

Hỡi đồng bào hãy mau đứng dậy
Cùng một lòng lật tẩy hán gian
Mới mong giữ được giang san
Vẹn toàn độc lập trường tồn muôn năm!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 8, 2019 0020 EST