Campuchia và Việt Nam tổ chức tập trận quân sự chung

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Campuchia và Việt Nam tổ chức tập trận quân sự chung by VOA Tiếng Việt. Ngày 6/12/2019.

Cứu hộ gì ở nơi biên giới?
Cứu nạn gì xãy tới nơi đây?
Việt Miên diễn vở kịch này
Chỉ là xoa dịu cho ngày bi thương!

Việt Nam sẽ lâm đường khổ nạn
Bởi vì tin các bạn láng giềng
Hun Sen người bạn Cao Miên
Phản Phúc cho Tập trú quân lâu dài

Hỡi đồng bào tương lai nước Việt
Đi về đâu ai biết hay không?
Đứng lên toàn thể một lòng
Chống Tàu giữ nước đề phòng Khmer!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 7, 2019 1155 EST